ای-کامپ [A-comp= Activated Compost]

کود ایکامپ یک کمپوست فعال شده حاصل از اختراع دانشمندان بیماری شناسی گیاهی به شماره ثبت 84922 باخواص تقویت کنندگی و کنترل بیماریهای خاکزاد ریشه میباشد .
مصرف ایکامپ باعث افزایش  رشد گیاهان به میزان 30 تا 45 درصد می شود.
مصرف ایکامپ همچنین باعث کاهش بیماری های ریشه گیاهان به میزان 80 درصد می شود.
مصرف ایکامپ در بهبود استقرار و رشد نهال ها، گل ها و گیاهان زینتی و نیز درختان و درختچه های زینتی و سایه دار موثر بوده و از زوال درختان جلوگیری می کند
کود ایکامپ تنها کود آلی گیاهی است که فرآوری شده از بقایای کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی همراه با اختلاط میکروارگانیسم های مفید و موجود در خاک می باشد که از هیچ بوی نامطبوعی ندارد و نگهداری آن در منزل، انبار و یا هر جای دیگری ممکن می باشد.

فاقد هر گونه آفتکش شیمیایی (سموم شیمیایی) می باشد.

به دلیل بالا بودن ظرفیت نگهداری آب باعث افزایش راندمان آب آبیاری می شود و بنابراین در مصرف آب هم صرفه جویی می شود.

محصولات ای-کامپ